13.11.2020

Zmieniłem układ strony "Publicystyka" wprowadzając do niej teksty satyryczno-politycne i zmieniając jej nazwę na "Publ&polit"
Dodałem: Krakowskie ulice 2017, 6.08.2018/Post scriptum jesiennej wolności, Rozmowa świętojebliwych synów, 12.10.2019/Ty który i Odezwa do ludu polskiego.