14/15.06.2020

chyba nie masz wątpliwości
że dzisiaj piję
piję dobrą whisky
bo zawsze lepiej niż podłą
pić dobrą
zwłaszcza w podłej chwili

chwile są zawsze
nie na miejscu
dobre w podłym
albo
podłe w dobrym
ot
taki paradoks
czasoprzestrzeni
i
nic na to
nie poradzisz

pora zawiązać
co rozwiązane