16.04.2019/moi kuzyni

Umierają przede mną

moi kuzyni umierają
i moje kuzynki też
odchodzą tak zbyt
niespodziewanie
zaskakuje mnie
ich śmierć

dokąd się tak śpieszycie
moi najmilsi kuzyni
i moje kuzynki
kochane
co was tak gna w ślad wisły
zaczarowanej

co mam i jak pamiętać
na waszą pamięć czystą
gdy biją urbana dzwony
umieram z nimi i z wami
po trzykroć przez nie szalony

po trzykroć
jak smutny piotr
nie chcę znać imienia pana
po trzykroć
idę w milczeniu
chcę was pamiętać i kochać
choć po trzykroć otwarta
                                  rana