16.06.2016

Smutny efekt artykułu z GW.

moja czarna siostro
magdaleno z sudanu
łzami nie zaświadczysz
włosami nie osuszysz
kenia ma już
dosyć uchodźców

w ten świąteczny dzień
w twych rękach prawie nic
przyszłaś z rana
odchodzisz z wieczora
twoje życie
umiera codziennie

jeszcze spróbujemy
do pierwszej śmierci
ona tak bliska
i taka ostatnia

wszyscy
proszę
otwórzmy drzwi