13.11.2014

wywieziony z lasu
jesionowy pień
na którym

zmiecione ze ścieżki
buczynowe liście
po których

zniszczona ambona
przy zapomnianym paśniku
w której

już jesień
smutna i cicha
podczas której