Reflections Of My Life | Blaski mego życia

The Marmalade aż rudno uwierzyć, że to nagranie z 1969 roku...

The changing of sunlight to moonlight
Reflections of my life, oh how they fill my eyes
The greetings of people in trouble
Reflections of my life, oh how they fill my eyes

All my sorrow, sad tomorrow
Take me back to my old home
All my cryin', feel I'm dyin', dyin'
Take me back, to my old home

I'm changin', arrangin', I'm changin'
I'm changin' everything, ah everything around me
The world is a bad place, a bad place
A terrible place to live, oh but I don't wanna die

All my sorrow, sad tomorrow
Take me back to my old home
All my cryin', feel I'm dyin', dyin'
Take me back, to my old home

All my sorrow, sad tomorrow
Take me back to my old home
All my cryin', feel I'm dyin', dyin'
Take me back, to my old home
Czy słońce świeci, czy księżyc lśni,
Blaski mego życia, one w mych oczach…
Życzą mi dobrze zagubieni,
Blaski mego życia, one w mych oczach…

Wszystkie troski, smutne jutra,
Przypominają rodzinny dom.
Me łzy, sprawiają, że umieram,
Przypominają mi stary dom.

Zmieniam się, dla ciebie się zmieniam,
Zmieniam wszystko, wszystko wokół mnie.
Świat jest złym miejscem, miejscem złym,
Złym miejscem do życia, lecz nie chcę umierać.

Wszystkie troski, smutne jutra,
Przypominają rodzinny dom.
Me łzy, sprawiają, że umieram,
Przypominają mi stary dom.

Wszystkie troski, smutne jutra,
Przypominają rodzinny dom.
Me łzy, sprawiają, że umieram,
Przypominają mi stary dom.